ఏ దేశమేగినా ఎందు కాలిడినా

ఏ పీఠమెక్కినా ఎవ్వరేమనినా

పొగడరా నీతల్లి భూమి భారతిని

నిలుపరా నీ జాతి నిండు గౌరవము

NRIs from A.B.Palem

This is not the complete List as we are updating info upon availability ,there may be small changes or mistakes in our list ,we will update the changes as per suggestions we receive. If you have any, please email us at SUBBARAO@ABBINENIGUNTAPALEM.COM or KBALAKRISHNA@YAHOO.COM

  Name of NRI Reference (S/O. , D/O. , W/O.) City State Contact Number eMail Address
1 Aka Sekhar Lalitha (Doctor Gari)        
2 Balakrishna Kantheti Rajeswari Madamanchi         
3 Balineedi Sreedevi          
4 Cherukuri Kiran  Ramu        
5 Cherukuri Sreenu          
6 Chimata Kalyani  Narayana-W/O.Dr.Raghavendra Prasad         
7 Chimata Leela Narayana         
8 Chimata Nirupama  Sanjeev        
9 Chimata Radha  Narayana          
10 Chimata Sitalaxmi  Sanjeev        
11 Dr.Chimata Chandrasekhar  Venkateswarlu         
12 Dr.Chimata Meenakshi Narayana        
13 Dr.Chimata Yugandhar  Narayana          
14

Dr.Makineni Mohan Krishna 

Dr.M.Peda Rattaiah Ex.Mla         
15 Idupalapati  Sivaram  Chandraiah (Master )        
16 Jetti Srinivasrao  Koteswarao         
17 Kantheti Uma Rajeswari Madamanchi        
18 Kiranmai Tiyyakura  Vasundara Reddy         
19 Kolli Ramesh Babu  Venkateswarlu         
20 Kurra Ramu Bapaiah  Bapaiah         
21 Kurra Siva Rama Krishna  Bapaiah         
22 Madamanchi  Veeraiah (Konaiah Gari)         
23 Madamanchi  Veeraiah (Konaiah Gari)         
24 Madamanchi Manoj  Narasimha (S/O Konaiah Gari Ramakoti )        
25 Madamanchi Murali  Veeraiah (Ex-Head Master)        
26 Makineni  Jawahar (S/O Udayarkarao )        
27 Makineni  Ramarao S/O Rangaiah(Akkamma Gari)         
28 Makineni   Jawahar (S/O Udayarkarao )        
29 Makineni    Ramarao S/O Rangaiah(Akkamma Gari)         
30 Makineni Harsha  Ramarao (Sbi Manager )        
31 Makineni Jashukar Babu  Prasad Babu S/O Munasuf Subbarao         
32 Makineni Laxmi  Chimpiraiah(Raghavaiah Gari)/Srinivas         
33 Makineni Nagendra Babu Anjaneyulu  (Ex-C.T.O )        
34 Makineni Sandhya Sree  Lali Babu         
35 Makineni Sharmila Prasad Babu S/O Munasuf Subbarao         
36 Makineni Siva Kumar  Anjaneyulu  (Ex-C.T.O )        
37 Makineni Srinivas  China Peraiah         
38 Makineni Sumitra  Devendra Rao (S/O. Ankamma )        
39 Makineni Sunitha  Ravi (S/O Ramarao Master )        
40 Makineni Vijaya  Ramarao (Master )        
41 Marella Rosaiah  Venkateswarlu         
42 Oruganti Jagadish(Baji)  O.V.Rao(Matam Hanumayamma)         
43 Peddi  Sushma Sambasivarao (Bank Manager)        
44 Peddi Sarath Chandra  Sambasivarao (Bank Manager)        
45 Pinniti Subbarao  Chalamaiah         
46 Ponduri Sridevi  Narayana         
47 Raavi Sai   Samba Sivarao          
48 Rupenaguntla Durga  Doctor Gari Babu         
49 Somepalli Madhavi  Narayana/Sambasivarao         
50 Somepalli Suresh  Sivaiah/(Nephew Of Bulli Sambasivarao)         
51 Vejandla Deepti  Adinayarana         
52 Vejandla Devendra Suryanarayana         
53 Vejandla Rojasree  Radhakrishna Murthy        
54 Vejandla Venkata Subbarao China Nagabhushanam         
55 Vejendla Janardhan  Ramarao (Syamalamma Gari)        
56 Vejendla Jaya Prasad  Srihari Rao         
57 Vejendla Lalitha Ramarao (Syamalamma Gari)        
UK and Other Countries  
  
1 Chimata Anupama  Babu (S/O. Panduranga Chimata )        
2 Dr.Kurra Praveen  Subbarao         
3 Kolli Sathish   Venkateswarlu        
4 Kurra Srinivasa Rao (Nigeria ) Pondurangarao         
5 Madamanchi Ramakrishna  Rattaiah         
6 Makineni Gandhi  Seshaiah         
7 Makineni Krishna Mohan  Sambasivarao (Peraiah Gari)          
8 Makineni Ranga  Krishna Murth (Paraiah Gari)         
9 Raavi Raju  Sambasivarao (Ex-Vice President )        
10 Swarna Anil Kumar  Maheswarao (Telephone )        
11 Vejandla Chandrasekar  Ramarao (Syammalamma Gari )        

 


image 2image 2

image 2
USA
UK
SINGAPORE

AFRICA

MIDDLE EAST & OTHER ISLANDS